Sciendo publikuje czasopisma akademickie należące do uniwersytetów, instytutów badawczych, akademii nauk, towarzystw naukowych i innych organizacji. Usługi świadczymy zarówno w modelu Open Access, jak i w modelu tradycyjnym (płatnego dostępu). Obecnie wydajemy czasopisma w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim oraz polskim.

Posiadamy specjalną ofertę publikacji czasopism, książek oraz innych materiałów dla uniwersytetów i innych organizacji.

Więcej informacji o ofercie White Label Publishing House.

Oferowane przez nas usługi podzielone zostały na trzy pakiety: Standard, Classic oraz Premier. Opłacie podlega każdy opublikowany artykuł i jest ona zależna od wybranego pakietu. Oferujemy także szeroki wachlarz usług i rozwiązań dodatkowych.

Za wyjątkiem opłat wydawniczych, większość przychodów netto ze sprzedaży czasopism publikowanych w modelu prenumeraty zostaje wypłacana naszym klientom.

Tabela ukazuje najważniejsze elementy wchodzące w skład każdego pakietu.

StandardClassicPremier
Platforma wydawnicza

System do zgłaszania i recenzowania prac online

Skład i korekta tekstów

Publikacja pełnej wersji tekstu w formacie XML

Adjustacja oraz korekta językowa

Dystrybucja elektroniczna

Indeksowanie czasopism

Marketing Extra Package

Aby uzyskać dodatkowe informacje prosimy o pobranie broszury i skontaktowanie się z naszym przedstawicielem regionalnym, w celu omówienia wszystkich warunków.