Sciendo publikuje książki przygotowane przez uniwersytety, instytuty badawcze, akademie nauk, towarzystwa naukowe i inne organizacje. Udostępniamy je zarówno w modelu Open Access, jak i w modelu tradycyjnym (płatnego dostępu). Zasady te dotyczą również autorów indywidualnych, których instytucje gotowe są pokryć koszty wydawnicze związane z publikacją ich książek.

Dla uniwersytetów oraz innych organizacji przygotowaliśmy specjalną propozycję dotyczącą publikacji wszystkich lub wybranych czasopism, książek i innych materiałów.

Więcej informacji o ofercie White Label Publishing House.

Oferowane przez nas usługi i rozwiązania wydawnicze dostępne są w trzech różnych pakietach: Standard, Classic oraz Premier. Pakiety te obejmują zarówno podstawowe usługi wydawnicze, jak i usługi dodatkowe. Opłatę pobieramy za każdą opublikowaną książkę, uzależniona jest ona od wybranego pakietu oraz usług.

Tabela przedstawia najważniejsze elementy każdego pakietu. Sciendo zapewni realizację usług przedstawionych w poniższej tabeli w przypadku książek, których publikacja jest finansowana przez instytucje.

StandardClassicPremier
Platforma wydawnicza

ISBN registration

Skład i korekta tekstów

Wersja ePub

Wydruk na żądanie

Adjustacja oraz korekta językowa

Dystrybucja elektroniczna

Indeksowanie książek

Marketing Extra Package

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o pobranie broszury. Instytucje i autorzy zainteresowani uzyskaniem dalszych informacji na temat usług oraz związanych z nimi opłat proszeni są o kontakt się z naszym przedstawicielem regionalnym, w celu omówienia warunków współpracy.