APC jest opłatą pobieraną przez wydawcę lub właściciela czasopisma od autora w celu udostępnienia jego pracy w modelu Open Access.

Czasopisma posiadające dostateczny wskaźnik Impact Factor mogą publikować w Sciendo bez konieczności uiszczania opłat z góry. Zamiast tego Sciendo zatrzyma część lub całość zebranych kwot APC w celu pokrycia kosztów wydawniczych. Ponadto, przy ustawieniu APC na odpowiednim poziomie, ​​towarzystwa oraz właściciele czasopism będą w stanie generować dodatkowe przychody dzięki temu modelowi.

Więcej informacji.

Prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem regionalnym w celu omówienia warunków współpracy.