Sciendo posiada ofertę specjalną dla uniwersytetów i innych organizacji, które poszukują partnera do publikacji wszystkich lub niektórych z ich czasopism, książek i innych publikacji w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim oraz polskim. Oferta dotyczy zarówno nowych publikacji, jak i wcześniej wydanych treści. Publikujemy monografie, podręczniki, tomy pod redakcją, a także i inne rodzaje materiałów. Uniwersytet decyduje, czy dane czasopismo lub książka powinno zostać opublikowane w modelu Open Access, czy w trybie płatnego dostępu. Wszystkie książki oraz artykuły w czasopismach opatrzone są logotypami uniwersytetu i Sciendo.

Bez żadnych dodatkowych kosztów dla uniwersytetu Sciendo zaprojektuje, stworzy i będzie zarządzać stroną internetową wydawnictwa. Rolą uniwersytetu jest wybór i przekazanie książek do współpracy wydawniczej, jak również promowanie okazji do wydawania publikacji wśród swoich pracowników naukowych.

Uniwersytet podejmuje decyzję o pakiecie usług, jaki zostanie zastosowany do poszczególnych czasopism i książek. Pakiety te są opisane na stronach poświęconych czasopismom i książkom.

Jeżeli wartość umowy przekroczy ustaloną kwotę, uniwersytet będzie mógł skorzystać ze zniżki na standardowe opłaty sięgającej nawet 60%.

Prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem regionalnym w celu spotkania i omówienia warunków oferty White Label Publishing House.